Esteu aquí: Inici Serveis Cartera de serveis Infermeria

Infermeria

Infermeria

L’equip d’infermeria tracta les patologies agudes freqüents, s’ocupa del seguiment dels pacients amb dependència i desenvolupa les tasques d’educació per a la prevenció i les autocures de malalties, d’acord amb protocols d’actuació consensuats amb la direcció i l’equip assistencial de l’ABS. Aquest model es redefineix continuadament per ampliar les funcions d’infermeria cap a d’altres àrees d’intervenció sanitària.

Es parteix d’una visió de la salut i la malaltia centrada en la persona i el seu entorn, és a dir, d’una visió integral del pacient.  El model de funcionament de l’equip d’infermeria pel que s'aposta des de l'ABS de La Roca suposa un aprofitament dels recursos competencials de les infermeres, una millor utilització dels recursos mèdics i una atenció social i sanitària més integral.

Mitjançant la gestió dels casos, es fa un abordatge global de la demanda millorant la continuïtat de l’assistència, aconseguint major proximitat amb la població i afavorint les estratègies de participació amb la comunitat.

Eines personals