Esteu aquí: Inici Informació corporativa Model d'Atenció a la Salut a l'ABS La Roca

Model d'Atenció a la Salut a l'ABS La Roca

Model d'Atenció a la Salut a l'ABS La Roca

El model d’atenció de L’Equip d'Atenció Primària  (EAP) de La Roca del Vallès té per objectiu crear una Area Bàsica de Salut excel·lent, on s’atengui els ciutadans i les ciutadanes de manera integral, incloent en aquesta visió global les activitats de promoció de la salut, de prevenció i d’atenció rehabilitadora.

Amb el nostre model de gestió volem que la població de La Roca del Vallès trobi en els nostres centres la porta d’entrada al sistema de salut. La nostra vocació és augmentar la capacitat de resolució dels problemes de salut, amb la finalitat d’atendre a les persones en el lloc més proper al seu domicili.

L’EAP treballa per tal que els serveis responguin a criteris adequats de qualitat, fent-ne avaluació continuada i cercant mecanismes que permetin millorar-la.

Eines personals